Hidrantska oprema

Sistem unutrašnje hidrantske mreže omogučava dotok vode za gašenje požara u građevinskim objektima do zidnih hidranata i hidrantskih ormara. Po zakonu, radni pritisak u mlaznici priključenoj na najvišem spratu objekta mora iznositi 2,5 bara.

Hidrantski ormari

Hidranti

Ormar za PP aparat

Jednokrilni, dvokrilni

Vatro MB Pročitajte više

Podzemni, nadzemni

Vatro MB Pročitajte više

Zidni

Vatro MB Pročitajte više

Unutrašnja hidrantska mreža

Hidrantski priključci smeštaju se u hodnike, prolaze, stepeništa i druge prolaze u blizini prostorija koje mogu biti ugrožene požarom. Zidni hidrantski ormar mora sadržati mlaznicu i crevo trevira za gašenje požara najmanje dužine od 15 metara. Hidrantski priključak postavlja se na visini od 1,5 metar od poda i označava oznakom za hidrant H.

U objektima, pored hidrantske mreže koja je stalno napunjena vodom i pod pritiskom, postoji i "suva" hidrantska mreža namenjena brzom dobavljanju vode iz vatrogasnih vozila do viših spratova građevinskog objekta.