Hidrantski ormari

Sistem unutrašnje hidrantske mreže omogučava dotok vode za gašenje požara u građevinskim objektima do zidnih hidranata i hidrantskih ormara. Po zakonu, radni pritisak u mlaznici priključenoj na najvišem spratu objekta mora iznositi 2,5 bara.

Hidrantski ormar, zidni sa bravicom

2-krilni ormar za podzemni hidrant

1-krilni ormar za nadzemni hidrant

Dimenzije (mm):500 x 500 x 140
Prateći sadržaj ormara:
 • Crevo trevira Ø52 od 15m sa spojkama
 • Kosi ventil Ø52 sa stabilnom spojkom
 • Mlaznica Ø52 Al
Dimenzije (mm):1080 x 1080/1060 x 185
Prateći sadržaj ormara:
 • Crevo trevira Ø52 od 15m sa spojkama (2 ili 4 komada)
 • Mlaznica Ø52 x 2
 • Ključ ABC
 • Ključ C
 • Ključ za hidrant ugaoni Ø24 ili Ø34
 • Hidrantski nastavak B/2C
Dimenzije (mm):540 x 1080/1060 x 185
Prateći sadržaj ormara:
 • Crevo trevira Ø52 od 15m sa spojkama (2 ili 4 komada)
 • Mlaznica Ø52 Al x 2
 • Ključ ABC
 • Ključ C
 • Ključ za nadzemni hidrant