Protivpožarni aparati

U ponudi su protivpožarni aparati poznatih proizvođača za brojne namene. Svi aparati su atestirani i pouzdani pri upotrebi.

Aparati sa CO2 punjenjem

Aparati pod stalnim pritiskom

Aparati za specijalne namene

Sa CO2 punjenjem

Punjeni sa CO2

Vatro MB Pročitajte više
Pod stalnim pritiskom

Pod stalnim pritiskom

Vatro MB Pročitajte više
Za specijalne namene FE36

Fe36, kompjuterska kontrola

Vatro MB Pročitajte više

VP 25 - naprtnjača

Aparati sa bočicom CO2

Ormar za PP aparat

Za specijalne namene V-25 - naprtnjača

V25 - naprtnjača

Vatro MB Pročitajte više
Sa inicijalnom bočicom CO2

Inicijalna bočica sa CO2

Vatro MB Pročitajte više
Ormar za protivpožarni aparat

Ormar za protivpožarni aparat

Vatro MB Pročitajte više

Propisi u oblasti zaštite od požara

Zakonom o zaštiti od požara uređuju se sistem zaštite od požara, prava i obaveze državnih organa, privrednih društava, pravnih i fizičkih lica:

Nabavka protivpožarnih aparata i osnovne preporuke

Preporuke sadrže orjentacione vrednosti i ne treba ih uzimati kao osnovno polazište kod izrade planova za zaštitu od požara. Preporučeni broj protivpožarnih aparata izvodi se iz inteziteta požara i površine objekta koji je njime zahvaćen, za jedinični aparat uzeće se tip S-9 ili CO2 aparat težine punjenja 5 kg.

Požari nižeg inteziteta

(stambene zgrade, bolnice, hoteli, parkirališta...)

Površina objekta (m2)150150-300300-500500-10001000-20002000-40004000-80008000-10000
Broj protivpožarnih aparata:334810152530

Požari srednjeg inteziteta

(metalna industrija, mehaničke radionice, servisi, bioskopi, železničke i autobuske stanice, trgovine nameštajem i sl.)

Površina objekta (m2)150150-300300-500500-10001000-20002000-40004000-80008000-10000
Broj protivpožarnih aparata:4571015254058

Požari višeg inteziteta

(rafinerije, hemijska industrija, industrija gume, tekstila, prerada drveta, lakirnice, benzinske i plinske stanice i sl)

Površina objekta (m2)150150-300300-500500-10001000-20002000-40004000-80008000-10000
Broj protivpožarnih aparata:571015255090110

Zaštita stambenih, poslovnih, industijskih i ostalih objekata od požara sadrži niz složenih aktivnosti. Od izrade protivpožarnih planova, izbora protivpožarnih aparata do redovnog servisa i izvođenja protivpožarne obuke. Zato je važno obratiti se profesionalcima. Vatro MB iz Novog Sada stoji Vam na usluzi.