Protivpožarni aparati za specijalne namene - V 25

VP 25 ili naprtnjača je protivpožarni uređaj koji se koristi za gašenje početnih požara. Ima rezervoar sa punjenjem od 25 litara vode. Naprtnjača se nosi na leđima, a ručnim pumpanjem (pumpe - sisaljke), mlaz vode se izbacuje i usmerava prema mestu gašenja požara. Ovaj protivpožarni aparat može biti žute ili crvene boje.

VP 25 - naprtnjača

Namena

Protvpožarni aparati za specijalne namene V25 naprtnjača
Protvpožarni aparati za specijalne namene V25  naprtnjača

Namenjena je za: gašenje požara na otvorenom prostoru (šumski požari) kao i za gašenje početnih požara klase A (požari čvrstih materijala koji gore plamenom ili žarom kao: drvo, tekstil, biljne materije, papir, slama i sl.), a posebno se koristi i kod gašenja požara na nepristupačnim područjima.